Konu 1 İşgücü piyasasını tanımlama

Tanım: İşgücü piyasası, işçilerin ve çalışanların birbirleriyle etkileşime girdiği yerdir. İşgücü piyasasında, işverenler en iyileri işe almak için rekabet eder ve işçiler en iyi tatmin edici iş için yarışırlar.

Açıklama: Bir ekonomide işgücü piyasası talep ve işgücü arzı ile çalışır. Bu pazarda, işgücü talebi firmanın işgücü talebidir ve arz işçinin işgücü arzıdır. Piyasadaki işgücü arz ve talebi, pazarlık gücündeki değişikliklerden etkilenir.

(www.economictimes.com)