Konu 1 Kişisel Mesleki Gelişim Planınızı Geliştirme

1

Kariyer Görevi Bildiriminizi düşünün (Neyi ve neden başarmayı düşünüyorsunuz.)

Şimdi altı Temel Kariyer Hedefinizi düşünün (Kariyer görevinizi ilerletmek için orta vadede neleri başarmanız gerekiyor.)

2

3

Daha önce tanımladığınız zayıflıklara ve becerilere göre doldurmanız gereken beceri ve bilgi boşluklarına dikkat edin. İşgücü piyasasının seçtiğiniz meslek veya bölümle ilgili sağladığı verileri de kullanabilirsiniz. Mevcut yeteneğinizi aşağıdaki ölçeği kullanarak sıralayın ve bunu profesyonel geliştirme planınıza not edin:

A – Bu beceride yüksek düzeyde yetkinlik gösteriyorum.
B – Bu
beceriye/yetkinliğe sahibim, ancak bazı iyileştirmeler yapılabilir.
C – Bu
beceriyi/yetkinliği geliştirmem gerekiyor.
D – Bu
beceriyi/yetkinliği geliştirmek için önemli işler ortaya koymam gerekiyor.
E – Bu
yetkinliğim çok az /neredeyse hiç deneyimim yok.

🡪 Bu beceri sıralamalarını her altı ayda bir yeniden yapın (bunu şimdi yapmak için bir günlük girişi yapın). Bu, odaklanmanızı ve hedefte kalmanızı sağlayacaktır.