Konu 1 Kültürlerarasılık : ana kavramlar

HEDEF

  • Kimlik ve kültür kavramlarını keşfetmek
  • Toplumumuzda kültürel çeşitlilik ve sonuçları hakkında fikir alışverişinde bulunun

Her kültürde görünür olan ve olmayan unsurlar hakkında düşünmelisiniz.

Bir kişinin kültüründe neyin görünür olduğunu ve neyin görünür olmadığını yansıtmak için buzdağının farklı bölümlerini doldurun (burada hem kişisel hem de profesyonel unsurlar vardır)

Farklı kültürlerin görünür ve görünmez kültürel alışkanlıkları üzerine düşünmeyi mümkün kılan “buzdağı animasyonu”.

Kültürün bir buzdağı olduğu fikri bize, kültürel unsurların sadece küçük bir kısmının daha “görünür” olduğunu ve bu nedenle de kültürün, çok daha az elle tutulur ve gözle görülür olsa da, kültürlerin nasıl işlediğini anlamamız açısından daha az önemli olmayan diğer birçok boyutundan daha belirgin olduğunu hatırlatmaktadır. Aslında, yukarıda sunulan yüzey altı boyutlar, buzdağının ” baş ” kısmındakileri doğrudan etkilemektedir.

-KÜLTÜR-

Tanım

Temel tanım = Bir etnik grubu veya ulusu, medeniyeti, başka bir grup veya ulusun aksine karakterize eden maddi ve ideolojik olgular bütünü

Geleneklerin aktarımı: ailem ve topluluğum

Kültür, bir insan grubunda var olan ve onun kültürel bir topluluk olarak tanımlanmasına yol açan davranışların, üretimlerin, değerlerin ve inançların tümünü dikkate alır… ancak, aynı zamanda her bir eylem ve üretim için alınan belirli, tekil bir bileşendir. Bu bakış açısına göre kültür, insan tarafından yapılan ve belirli bir toplulukta anlamı olan şeydir. Bu tanımı derinleştirmek istersek, kültürün aynı zamanda bize aktarılmış olanı yeniden üretmek ve temsil etmek, bu unsurları kendimize aitmiş gibi bütünleştirmek anlamına geldiğini söyleyebiliriz.”

Doğrusal değil, devam eden süreç

Bu kültürel kimlik hiçbir şekilde istikrarlı ve kesin bir durum olarak değil, bir yandan bir topluluğun yapma, olma, düşünme biçimlerine bağlılık ve özdeşleşmelerin, diğer yandan da komşu toplulukların yapma, olma, düşünme biçimlerine ilişkin karşıtlıkların bir işlevi olarak göreli bir oluşum süreci olarak algılanmaktadır. Kültürel kimlik, günümüz dünyasında birey diğer kültürel topluluklarla düzenli ve işlevsel ilişkilere girdiğinde enerji kazanacak ve kesintiye uğrayacaktır.