konu 1 Problem çözme stratejisi nedir

  • “Sorun çözme stratejisi” nedir? Bilişsel davranışçı psikolojinin tanımı ve yaklaşımı.
  • Bir “problem çözme stratejisi” stresli bir durumla daha iyi başa çıkmaya nasıl yardımcı olabilir?
  • Her duruma bir öğrenme fırsatı olarak bakarak problem çözme zihniyeti nasıl geliştirilir?
  • Zorlayıcı bir durumu belirlemek ve stres etkenini ortadan kaldırmaya veya etkilerini iyileştirmeye çalışan aktif adımları organize etmek, gerçekçi ve doğrudan bir eylem başlatmak için bir dizi faaliyetin sunulması.
  • Bir problem çözme stratejisi bazen küçük problemler için acildir ancak daha yüksek başarı için karmaşık hale gelebilir. Bu nedenle, durumlarla yaratıcılıkla yüzleşme yeteneğinin eşlik ettiği eleştirel düşünmeyi uygulamak gerekir.
  • Eleştirel düşünme nedir? Eleştirel düşünme, inanç ve eylem için bir rehber olarak gözlem, deneyim, yansıtma, akıl yürütme veya iletişimden toplanan veya bunlar tarafından üretilen bilgileri aktif ve ustaca kavramsallaştırma, uygulama, analiz etme, sentezleme ve/veya değerlendirmenin entelektüel olarak disipline edilmiş sürecidir.

( https://www.skillsyouneed.com/ips/problem-solving.html#google_vignette )