Konu 2 Etkili bir iletişimin ana unsurları

Etkili iletişim, gönderici ve alıcının mesajdan aynı anlamı alması eylemi olarak kabul edilir. Bu şekilde mesaj başarıyla iletilir, alınır ve anlaşılır. Aynı zamanda sözel olmayan iletişimi ve alıcının ve sizin duygularınızı anlama becerisini, etkin dinleme ve iddialı konuşma becerisini içerir. Etkili bir iletişimin anlamını daha fazla keşfetmek için lütfen aşağıdaki videoyu izleyin.

Etkili bir iletişimin özellikleri

Dinleme

İletişim dinlemeyi gerektirir.  İnsanlar duyulduğunu hissettiklerinde kendilerini değerli hissederler.  Az konuşmanın en büyük yararı çok öğrenmemizdir. Ne zaman başkalarını dinlesek, çoğu zaman yeni bir şeyi özümseme ve öğrenme şansımız olur.

Sözsüz İletişim

Bir mesaj sadece kelimelerle iletilmez.Vücut dili önemli bir iletişim aracıdır. Sözleri iletmeye yardımcı olur. Ses tonunu, el hareketlerini veya göz temasını içerir. Beden dilinin sinyalleri, diğer kişinin duyguları hakkında bir fikir verir.

Açık ve Öz Olun

Hangi iletişim kanalı olursa olsun, mümkün olduğunca az kelime kullanmalısınız. Çok kelime kullanmak, dinleyicinin odağını kaybetmesi veya ne istediğinizden emin olamama riskini içerir.

Kendinize güvenin

Korkarsanız ve neden bahsettiğinizden emin olamazsanız, bu dinleyiciler için etkili bir iletişim olmaz. Güven, tüm etkili iletişimin temelini oluşturur. Kendinizden emin görünüyorsanız, diğer insanlar söylediğinizi yapacağınıza inanacaktır.

Cana yakın olun

Yüz yüze iletişimde, diğer kişiye kişisel bir soru sorarsanız, onu dürüst ve açık iletişim kurmaya teşvik edeceksiniz.

Empati kurun

Başka birinin duygularını anlama ve paylaşma yeteneği ile ilgilidir. Görüşlerine katılmasanız bile etkili bir iletişim için onların görüşlerine saygı duymak gerekir.

Her zaman açık görüşlü olun

Ulaşılması zor olsa bile, etkili bir iletişimci esnek olmalı ve her konuya yaklaşımında açık fikirli olmalıdır. Bu şekilde dürüst ve verimli iletişim sağlanır.

Dönütler verin ve alın

Geri bildirim almak, iletmek istediğiniz mesajın istenilen şekilde alınıp alınmadığını bilmenize yardımcı olur. Geri bildirimleri dikkatle dinlemek ve olumlu davranmak motivasyonunuzu artıracaktır.