Konu 2 İşgücü piyasası hakkında bilgi bulma

  • EUROPEAN UNION LABOUR FORCE SURVEY (EU LFS)
  • AB İşgücü Araştırması (AB-LFS), Avrupa Birliği’nin tüm AB Üye Ülkeleri, 4 AB aday ülkesi ve 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesinde yürütülmektedir. 15 yaş ve üzeri kişilerin yanı sıra işgücü dışındaki kişilerin işgücüne katılımı hakkında üç aylık sonuçlar sağlayan büyük bir hanehalkı örneklem anketidir. Tüm tanımlar özel hanelerde yaşayan 15 yaş ve üzeri kişiler için geçerlidir. Askerlik veya toplum hizmeti yapanlar, kurumlarda/toplu hanelerde olduğu gibi ankete dahil değildir.

 

Avrupa’nın işgücü piyasasına ilişkin başlıca bilgi kaynağı, Avrupa Birliği’nin (AB) işgücü anketidir (LFS) – daha fazla bilgi için aşağıya bakın. 15 yaş ve üzeri nüfusa bakıldığında, bu anketin sonuçları özel hanelerde yaşayan insanları üç ana gruba sınıflandırmaktadır:

  • İstihdam edilen;
  • İşsiz;
  • İşgücü dışındakiler (bazen ekonomik olarak aktif olmayan, yavaş yavaş değiştirilen bir terim olarak adlandırılır).


İstihdam edilenler ve işsiz kalan insanlar birlikte iş gücü olarak anılırlar. Çalışmayan ve iş aramayan insanlar; işgücü dışındaki nüfusa atıfta bulunurlar ve diğerlerinin yanı sıra ,(çalışmayan) öğrencileri, evde aile sorumluluklarıyla kalan kişileri veya emeklileri içerirler.

🡪 Bu video işgücü piyasası kavramlarını açıklıyor

Beceri-OVATE platformu

Skills-OVATE, 28 Avrupa ülkesindeki çevrimiçi iş ilanlarına (OJA’ lar) dayanarak işverenlerin talep ettiklerine ilişkin iş ve beceriler hakkında ayrıntılı bilgi sunmaktadır. Cedefop ve Eurostat’ın Web Intelligence Hub bağlamındaki ortak çalışmalarından güç almaktadır. OJA çalışmasındaki en son haberleri ve yayınları öğrenmek için lütfen proje sayfasını ziyaret edin.

Skills-OVATE’de özel iş portalları, kamu istihdam hizmet portalları, işe alım ajansları, çevrimiçi gazeteler ve kurumsal web siteleri de dahil olmak üzere binlerce kaynaktan toplanan milyonlarca OJA’ya dayalı bilgilere erişebilirsiniz.

Skills-OVATE, güncel işgücü piyasası ve beceri eğilimlerini göstermek için mevcut son 4 çeyreğe ilişkin verileri sunar ve yılda dört kez güncellenir. Önemli değişkenler için yıllık ortalamalarına Cedefop’un özel beceri zekası platformu üzerinden de ulaşılabilinir.