Konu 2 Kimliğimi çizmek

HEDEFLER

  • Yaşam boyu kimlik algımızdaki değişimler üzerine bireysel olarak düşünmemizi sağlamak
  • Kimliğimin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için engeller ve başarılar konusunda diğerleriyle fikir alışverişinde bulunmak
  • Kimlik kavramını keşfetmek

-KİMLİK-

Tanım

*Temel tanım = Bir kişinin, bir grubun bireyselliğini, tekilliğini oluşturan kalıcı ve temel karakteri

Bireyler arasındaki sosyal ilişkileri anlamak için oluşturulan kavram

*Bu kavram, bireyin bir sosyal grup ya da bir bütün olarak toplum içindeki yeri hakkında düşünmek için önemli bir araçtır. Sosyal analizin farklı ölçekleri arasında bağlantı kurmaya ve tekil olanın içinde kolektif olanı düşünmeye hizmet eder.

pozitif kimlik VS negatif kimlik

*Pozitif kimlik, niteliklere sahip olma, insanları ve nesneleri etkileyebilme, çevreyi kontrol edebilme ve diğerlerine kıyasla kendisiyle ilgili oldukça olumlu temsillere sahip olma hissidir. Pozitif kimlik, zihinsel ve sosyal uyumun bir işareti olarak görülür. Bireyler kendilerini memnun etmek için başkalarını da memnun edebileceklerini hissetmelidir. Öte yandan, olumsuz kimlik kötü olma hissi, çaresizlik, başkaları tarafından kötü değerlendirilme izlenimi, kişinin faaliyetlerinin ve kendisinin kötü değerlendirilmesidir. Bu olumsuz algılar, alıcının kişisel özellikleri, yetenekleri ve olanakları hakkında mesajlar üretir. Ayrıca, bu olumsuz mesajlar endişe ve başarısızlık beklentisi yaratabilir.

AKTİVİTE

  • Kağıdı 3 parçaya bölün
  • İlk bölüm : menşe ülkenizin kültürünü simgeleyen bir çizim yapın
  • İkinci bölüm: bugün kimliğinizi simgeleyen bir çizim yapın
  • Son bölüm: Gelecekte elde etmek istediğim kimliği simgeleyen bir çizim yapın