konu 2 Problem çözme stratejisinin aşamaları

Sorun Tanımlama

  • Bu aşama şunları içerir: bir sorun olduğunu tespit etme ve tanıma; sorunun niteliğini belirleme; sorunu tanımlama.

Problemin Yapılandırılması

  • Bu aşama; gözlem, dikkatli inceleme, bilgi toplama ve sorunun net bir resmini oluşturmayı içerir.

Olası Çözümlerin Araştırması

  • Olası Çözümlerin Araştırılması
  • Bu aşamada bir dizi olası eylem planı oluşturacaksınız, ancak bu aşamada bunları değerlendirmek için çok az girişimde bulunacaksınız.

Karar Vermek

  • Bu aşama, farklı olası eylem planlarının dikkatli bir şekilde analiz edilmesini ve ardından uygulama için en iyi çözümün seçilmesini içerir..

Uygulama

  • Bu aşama, seçilen eylem tarzının kabul edilmesini ve uygulanmasını içerir.

İzleme/Geri Bildirim İsteme

  • Son aşama, seçilen çözümün sonuçlarının başarısına ilişkin geri bildirim almak da dahil olmak üzere, belirli bir süre boyunca sorun çözme sonuçlarının gözden geçirilmesiyle ilgilidir.