Konu 2 Sözlü iletişim

Sözlü iletişim becerileri, sözlü bir mesaj iletmek için kullandığınız aşağıdaki becerilerdir:

Bunu yapabilmek için karşınızdaki kişiye çok özenli bir şekilde dikkat etmelisiniz. Sıkılmak ve sohbete odağını kaybetmek iyi değil. Birinin az önce söylediklerine içtenlikle yanıt vermek, dinlemek zorunda olduğunuz anlamına gelir.

Anlayamadığınız kısımların açıklanmamasını isteyin. Bu şekilde diyalog anlamlı olacaktır.

Beden dili, sözlü iletişimin ayrılmaz bir parçasıdır ve diğer kişinin tartışma konusunun ne kadar anlaşılır olduğu veya iletişimin ne kadar zevkli olduğu gibi duygularını yansıtır.

Mesajı hemen iletmek ve önemli bilgilere odaklanmak önemlidir.