Konu 3 Karmaşık kültürlerarasılık durumunda rol yapma

HEDEF

  • Kültürler arasında karşılaştırma durumunda çözüm bulmamızı sağlayın
  • Kültürlerarasılıkla bağlantılı günlük zorluklarla konuşmak ve çözüm bulmak için sağlıklı bir alan sağlayın

İÇERİK

Rol yapma egzersizleri katılımcılara bir kişinin rolünü üstlenme veya belirli bir durumu canlandırma fırsatı verir. Rol oyunları, katılımcıları “stresli, alışılmadık, karmaşık veya tartışmalı” olabilecek gerçek yaşam durumlarına veya senaryolarına dahil eder; bu da başkalarına ve içinde bulundukları koşullara yönelik kişisel duygularını incelemelerini gerektirir (Bonwell & Eison, 1991, p.47).

  • * Kültürlerarası bir ilişki ile ilgili 3 durumun tanımı Kültürü ev sahibi ülkenin kültürü olmayan insanların karşılaştığı karmaşık durum ( _ _ olabilmek Seç Katılımcıların beyin fırtınası ile durumlar arasında veya seçim listedeki tarafsız durumlar aşağıda ). kolaylaştırıcı _ 3 grup yapar, her grup toplu olarak değiş tokuş yapar ve ardından çözüm bulmak için çalışır _ sorun .
  • * Olası sorunlar listesi : Ben bir iş için mülakata giriyorum ama ben korkarım yapmayacağım _ tüm soruları anlıyorum / yapamıyorum maiyetimde bana eşlik edecek destek bul / Ben _ kaldırılması istendi _ şehrimin belediye binasında idari işler yapmaya gittiğimde başörtüsüm / vb
  • * Grup tartışmalarının ardından , her biri kişi bu durumdan çıkmak için 3 çözüm yazıyor .
  • Sonrasında bu , 3 çözüm akranlar tarafından tartışılıyor 3 ortak nokta bulmak amacıyla _ _ teklifler ( başlangıçtaki 6 tekliften _ _ sadece 3) seçiyoruz . Grup büyükse , _ dır-dir 4 kişinin de o zamana kadar birlikte değiş tokuş yapması da mümkün tekrar dışarı çıkarmak sadece 3 önerme.
  • Sonunda, her grup mevcut onların Verilen durumdan çıkmak için öneriler . kolaylaştırıcı _ izin verir herkes verecek _ diğerlerinin çözümleri hakkındaki görüşleri .

https://pixabay.com/fr/photos/notes-post-it-notes-autocollantes-1284667/