Konu 3 Sözlü ve sözsüz iletişim

Sözlü iletişim

Sözcükler kullanılarak bir mesajın iletilmesidir. Hem yazılı hem de sözlü iletişimi içerir. Resmi ve gayri resmi olabilir ve belgelendiği için her zaman etkilidir. Yazılı iletişim örnekleri mektuplar, e-postalar, mesajlaşmadır. Sözlü iletişim örnekleri yüz yüze konuşmalar, radyo, konuşmalardır.

Sözsüz iletişim

Bir mesajı iletmek için sözcükleri kullanmadan beden dilini kullanarak gerçekleşen iletişimdir. Sözsüz iletişim gayri resmidir. Sözlü iletişim bile sözsüz iletişimi içerir ve sözlü iletişim kadar güçlü ve anlamlı olabilir. Sözsüz iletişimin mesajınızı bozabileceği de doğrudur. Sözsüz iletişim örnekleri, baş sallama, parmakla vurma, kolları göğsün üzerinde çaprazlanma vb…

  • İletişim kurduğunuz kişiye dikkat edin. Sözel olmayan ipuçlarına odaklanmalısınız. Göz temasını ve rahat duruşu koruyun.
  • Diğerlerinin duygularını açığa çıkarabileceği için ses tonuna odaklanın. Örneğin, bir kişinin kızgın olup olmadığını size gösterebilir veya onun düşüncelerinde niyetin nasıl olduğunu anlayabilirsiniz.
  • İpuçlarını anlamadıysanız sormaktan çekinmeyin. Kafa karışıklığınızı netleştirecektir.
  • Sözsüz iletişimin mesajınızı iletmek için etkili bir yol olup olmayacağına karar vermek için mesajın alıcısının kim olduğunu düşünmelisiniz. Ayrıca sözel olmayan ipuçlarının mesajınızı doğru iletip iletmeyeceğini de düşünmelisiniz.