Konu 4 Karar Vermede Gelişme

Karar verme becerilerinizi nasıl geliştirirsiniz? [6]

1. Bir plan yapın
2. İddialı olun
3. Bir uzmana sorun
4. Perspektif içinde tutun
5. Son tarihleri belirleyin
6. Seçenekleri sınırlayın
7. Seçeneklerinizi tartın
8. Egzersiz yapın

9. Biraz dinlenin
10. Yeni arkadaşlarla tanışın
11. Deneyler yapın
12. Öğrenin ve geliştirin 
13. Ara verin
14. Bir liste üzerinde çalışın
15. Pratik yapın

Daha fazla detay için FR[1]