Konu 4 Kültürler arası iletişim

Kültürler arası iletişim, farklı kültürel geçmişe, çalışma tarzına, yaşa, uyruğa, etnik kökene, ırka, cinsiyete, cinsel yönelime vb. sahip bireyler arasındaki iletişim sürecidir.Farklı kültürlere ait insanların birbirleriyle nasıl iletişim kurdukları veya ortak bir hedefe ulaşmak için farklı araçlara güvenmeleri ile ilgidir.

Günümüzde internet üzerinden dünyanın farklı bölgelerine bağlanmak daha kolaydır. İnsanlar her zaman farklı kültürel ortamlarla etkileşime girerler, bu yüzden onlara saygı duymalıdırlar. Ek olarak, giderek daha fazla iş çok kültürlü ekip üyelerine sahip olma eğilimindedir. Farklı sosyal geçmişe, kültüre ve yaşam tarzına sahip insanlarla tanışmak, yabancılarla bir ilişki kurmanıza ve ardından onlara saygı duymanıza yardımcı olabilir.

Kültürlerarası Alışverişlerde İletişimsizlik Kaynakları

İnsanlar farklı olanlara olumsuz bakma eğilimindedir. Her zaman hareket ve davranış biçimleriyle yargılarlar.

Bazı kelimelerin farklı anlamlar taşıması nedeniyle bazen iletişim zordur. Başkalarının ne dediğini anlayamamak yanlış anlamalara yol açabilir.

Ön yargılar ve kalıp yargılar, bir grubun üyelerinin belirli özelliklere veya davranışlara sahip olduğu algısı nedeniyle yanlış beklenti ve tutumlara yol açar. Bu doğru da olabilir yanlış da olabilir. Bir başkası hakkında önyargılı bir görüş, önyargıya ve ayrımcılığa yol açabilir. Birini tanışmadan önce yargılamamak tercih edilir.

Çoğu zaman farklı yaşam tarzına, sosyal geçmişe, yaşa vb. sahip biriyle karşılaşıldığında , nasıl davranılacağı , nasıl hareket edileceği ve neyin uygun olacağını bilememekten kaynaklanmaktadır. 

Görünüşümüz, davranış şeklimiz, beden dilimiz, jestlerimiz de bir iletişim yoludur. Bütün bunlar bazen istediğimiz bir şeyi iletir. Örneğin , baş sallamak “EVET” için kullandığımız harekettir. Diğer kültürlerde, başı sallamak “HAYIR” olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla, basir bir yanlış iletişim kurulmuş olur.

Çoğumuz diğer davranışları, eylemleri veya tutumları kendi davranışlarımıza göre değerlendirme eğilimindeyiz. Her bireyin duygularını ifade etmek, hareket etmek ve genel olarak iletişim kurmak için benzersiz bir yolu olduğunu kabul etmeliyiz.

Kültürler arası iletişimin zorlukları

Her bireyin, temelde ait olduğumuz kültüre bağlı olan bu dünya için farklı bir bakış açısı vardır. Algımızı şekillendirir ve klişeler, önyargılar, görgü kuralları vb. üretir.Kültürler arası iletişim, insanların üstesinden gelmekte zorlandığı , ietişimi daha da zorlaştıran tüm bu faktörlerle yüzleşmek zorundadır.