Konu 4 Sözlü ve yazılı iletişimi ayırt etme

Hem yazılı hem de sözlü iletişim, ana iletişim biçimleridir. Sözlü iletişim ağızdan kelimelerle, yazılı iletişim ise sembollerin çizilmesi/yazılması yoluyla yapılır. Her iki iletişim türünde de, iletilmesi gereken mesaja bağlı olarak her birini uygun veya uygunsuz kılan avantaj ve dezavantajlar vardır.

Bu iki iletişim türünü farklı gösteren başlıca unsurlar şunlardır:

  • Yazılı iletişimin daima kayıtları olduğu için sözlü iletişime göre daha kalıcıdır
  • Yazılı iletişimin geri bildiriminin verilmesi zaman alır, ancak sözlü iletişiminki hemen verilir.
  • Sözlü iletişim, katı olan yazılı iletişimin aksine çok esnektir.
  • Hazırlığın uygun olmadığı sözlü iletişimin aksine yazılı iletişim, iletilen mesajı hazırlamak için daha fazla zaman alır.
  • Sözlü iletişim yazılı iletişim kadar güvenilir değildir.