Konu 5 İletişim açıkları ve engelleri- bunları aşmak için stratejiler

Etkili iletişimin önündeki engeller

Kelimelerin veya diğer sembollerin birden fazla anlamı nedeniyle ortaya çıkan zorluklarla ilgilidir. Anlamsal engellerin ana nedenleri şunlardır:

 • Kötü ifade: Yanlış kelimeleri seçmek , etkisini azaltan kötü ifade edilmiş bir mesajınız olabilir.
 • Hatalı çeviri: Mesajın yanlış yorumlanmaması için gönderici ve alıcı aynı düzeyde yetersiz kalmalıdır.
 • Açıklığa kavuşturulmamış varsayımlar: Gönderici, alıcının her şeyi bildiğini hissetmemelidir çünkü bu şekilde bazı şeylerde varsayımlar yaratır.
 • Kelimelerin veya sembollerin farklı anlamları: Pek çok farklı anlamı olduğu ve yorumlanması kişinin eğitim ve sosyal geçmişine bağlı olduğu için alıcıların kafasını karıştırabilecek bazı kelimeler vardır.

Bireylerin daha sonra görüşlerini, duygularını, tutumlarını ve ayrıca iletişim kurma becerilerini etkileyen psikolojik durumunu ifade eder. Temel psikolojik engeller türleri şunlardır:

 • Duygular: Öfke, kafa karışıklığı, sinirlilik gibi duygular, kişinin tarafsız tavrını etkilediği gibi iletişimi de etkiler.
 • Güvensizlik: Güven eksikliği, kişinin temel anlamı göz ardı ederek mesajdan olumsuz anlam çıkarmasına neden olur. Sonuç olarak, alıcı, göndericinin söylediklerini dinlemediği için anlamsız bir iletişimdir.
 • Dikkat eksikliği: Alıcı, mesajı anlayabilmek ve uygun geri bildirimde bulunabilmek için gönderenin söylediklerini dikkatle dinlemelidir. Bir kişi bir iletişimden sonra bunu yapamazsa psikolojik engeller ortaya çıkar.

Engelleri aşma stratejileri

Sorunsuz ve etkili bir iletişim sağlamak için başa çıkılıp aşılması gereken birçok iletişim engeli vardır.

 • Anlaşılması kolay basit bir dil kullanın
 • İletişim kurduğunuz kişinin söylediklerinizi anladığından emin olun, aksi takdirde açıklama yapmalısınız
 • İletişimin gerçekleştirildiği yerin dikkat dağıtıcı olmaması daha iyidir.
 • Bir seferde yalnızca bir şey ile iletişim kurun

Kaynak: https://unsplash.com/s/photos/strategies

Aşağıdaki videoda, etkili iletişimin önündeki çeşitli engellerle birlikte iletişim engelinin anlamını öğreneceksiniz. Bu videonun sonunda, etkili iletişimin önündeki engelleri aşmanın yollarını bulacaksınız.